KSLA-Nytt-2-2014

Sommarnumret 2014 med information från ett urval av akademiens aktiviteter.


Sommarnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Klimatförändringar och grön tillväxt. Sveriges framtida elförsörjning. En Landskapsnod för dialog. Myndigheterna kring skogen. Akademiens vårexkursion. ELO:s årsmöte. Boktips från biblioteket. Enaforsholm. Med mera.

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.