KSLAT 9-2013 Odlingssystem och biologisk mangfald_

I början av 1990-talet drogs riktlinjerna upp på Logården för att storskaligt jämföra olika odlingssystem och Logården delades i tre delar med olika växtföljder: konventionellt, ekologisk och integrerat. I september 2012 förlade KSLA ett seminarium till Logården där resultat och erfarenheter från försöken redovisades och diskuterades. Denna skrift dokumenterar detta seminarium.


Exemplet Logården

Logården utanför Grästorp i Västergötland donerades till Hushållningssällskapet Skaraborg

redan 1942, men drevs i relativ anonymitet under flera decennier.

I början av 1990-talet väcktes dock Logården ur sin törnrosasömn. Då drogs riktlinjerna upp för att storskaligt jämföra olika odlingssystem och Logården delades i tre delar med olika växtföljder:

– ett konventionellt odlingssystem som skulle bedrivas som växtodlingen i området,

– ett ekologiskt system enligt KRAV:s regler vid denna tid,

– ett integrerat odlingssystem, där minskade energiinsatser genom odling utan plog var en väsentlig del, liksom lähäckar för att gynna den biologiska mångfalden.

I september 2012 förlade KSLA ett seminarium till Logården där resultat och erfarenheter från försöken redovisades och diskuterades. Denna skrift dokumenterar detta seminarium.

Text & foto: Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Publiceras endast digitalt.