2010-05-26 Vägval för den svenska skogssektorn

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn som KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor arrangerade hos KSLA den 26 maj 2010.


Hur ska Sverige agera i det europeiska samarbetet?

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn hos KSLA den 26 maj 2010.

Seminariet visade var de europeiska skogsfrågorna befinner sig i dag, och hur dessa kan påverka Sverige –  frågor som många gånger under de senaste 10 åren varit i fokus för möten anordnade av KIS (Kommittén för Internationella Skogsfrågor) på KSLA.

Författare: Björn Lundgren.