2010-12-14 Torvmarker sammanfattning

Sammanfattning av KSLA:s konferens "Torvmark – en viktig resurs" den 14 december 2010, i samarbete med 14th International Peat Congress.


Sammanfattning av KSLA:s konferens "Torvmark – en viktig resurs" den 14 december 2010.

"Inför en rabatt på utsläppsrätter för energi från torv."

"Ändra torvlagen och återför rådigheten över torvmarkerna till markägarna."

"Snabbare handläggning av tillståndsärenden."

Så kan man sammanfatta torvbranschens och markägarnas ”önskelista” till politikerna. Det kom fram vid konferensen Torvmark – en viktig resurs, som KSLA arrangerade tillsammans med 14th International Peat Congress den 14 december 2010.

Författare: Carl-Henrik Palmér