2010-12-15 Framtidens viltförvaltning Sammanfattning

Sammanfattning från boksläpp och seminarium "Framtidens viltförvaltning" hos KSLA dem 15 december 2010.


Sammanfattning från boksläpp och seminarium den 15 december 2010.

Boken Vilt, människa, samhälle är den första läroboken i Sverige som ger en helhetsbild av viltförvaltningen historia, biologi och lagstiftning. Boken tar upp såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga aspekter. I samband med boksläppet hölls ett seminarium med titeln: ”Framtidens viltförvaltning”.

Rapportförfattare: Carl-Henrik Palmér.