SOLMED nr 66 Innehallsförteckning

Om när hygien och kontroll av livsmedel blev en del av en kedja mellan producent och konsument. Det moderna livsmedelssystemet, med allt säkrare mat och vatten, har medfört ett dramatiskt sjunkande antal sjuk- och dödsfall genom matförgiftningar.


Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950

Denna antologi handlar om när hygien och kontroll av livsmedel blev en del av en kedja mellan producent och konsument. Framväxten av ett modernt livsmedelssystem har medfört att antalet sjuk- och dödsfall genom matförgiftningar med tiden har sjunkit dramatiskt – livsmedel och vatten har blivit allt säkrare.

Bokens texter består dels av nyskrivna artiklar, dels av källtexter från olika tider. Teman i boken:

  • livsmedelskontroll
  • hälsa och hygien under 100 år
  • utblickar – Norden och Storbritannien
  • livsmedel och livsmedelshygien i Stockholm, samt
  • handböcker och samtida beskrivningar.

Red: Per Eriksson.

→ SOLMED nr 66 Innehallsförteckning