KSLAT nr 5 2004, LBU-programmet, skogen och landsbygden

Sammandrag av föredrag och diskussion vid ett seminaruim vid KSLA angående utredningen ”I levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet” (SOU 2003:105),


Sammandrag av föredrag och diskussion vid ett seminarium vid KSLA angående utredningen ”I levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet” (SOU 2003:105),

Endast digitalt publicerad.