KSLAT nr 8 2004, Har jord- och skogsbruk en roll i framtidens kultur?

Sammanfattning av föredrag och diskussion vid akademisammankomsten den 23 december 2004 angående jord- och skogsbruk i ett kulturellt perspektiv. Vilka är drivkrafterna i politik och jordbrukets utveckling, utöver de rent ekonomiska?


Sammanfattning av föredrag och diskussion vid akademisammankomsten den 23 december 2004 angående jord- och skogsbruk i ett kulturellt perspektiv. Vilka är drivkrafterna i politik och jordbrukets utveckling, utöver de rent ekonomiska?

Frågeställningar vid sammankomsten inkluderade bl a:

– Vilken är kulturens betydelse för näringsutövarna själva och de nya landsbygdsborna, deras självkänsla och framtidsbehov?

– Hur kan kulturvärdena uppmärksammas och kvantifieras?

– Hur kan kulturen hjälpa till att skapa bryggor mellan människor över tid och rum?

– Hur kan intresset för kulturfrågor hållas vid liv under tider av ekonomisk press och bland alla tankar om nästa kvartalsrapport?

- Vad kan/bör KSLA göra inom kulturområdet?

Endast digitalt publicerad.