KSLAT nr 9 2004, Aktuella trämekaniska initiativ

Träakademien är ett projektarbete som initerats och drivs gemensamt av IVA och KSLA. Detta är en sammandrag av föredrag och diskussioner vid en sammankomst den 11 februari 2004 med utgångspunkt i den av europeiska sågverksunionen, CEI-Bois, nyligen genomförda analys och utredning ” The European Road Map for the Wood Products Industry”.


Träakademien är ett projektarbete som initerats och drivs gemensamt av IVA och KSLA. Detta är en sammandrag av föredrag och diskussioner vid en sammankomst den 11 februari 2004 med utgångspunkt i den av europeiska sågverksunionen, CEI-Bois, nyligen genomförda analys och utredning ” The European Road Map for the Wood Products Industry”.

Endast digitalt publicerad.