KSLA Nytt 4-2015


Mer information

Bruka utan att förbruka, historiska agrara landskap för samtid och framtid, rapporter från seminarier om skogen och urbaniseringen, om vattenbufflar och om vetenskapens ansvar för att omvandla kunskap till politik. En ny antologi om livsmedelskontroll, och reflektioner från en resa i det vilda Rumänien. UNIK:s casetävling. Nytt på Barksätter. Remisser, utlysningar, kalendarium. M m.

Trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.