KSLA Nytt 3-2016


Mer information

Här berättar vi om årets Berteboskonferens, som handlade om livsmedelstillsatser och enzymer.

Skog, skog, skog får stort utrymme… om den bristande kunskapen, om Agenda 2030:s påverkan, om kontroversiella forskningsresultat…

Forskningspolitiska kommitténs sista studieresa gick till södra Sverige – business & lantbruk var ämnesområdet.

Inge Gerremo refererar Karl Brunos doktorsavhandling om Sveriges export av agrar kunskap.

På Enaforsholm har vi haft både fjällkurs och trädgårdsdag. Om det går att läsa i detta nummer.

Här finns också info om en del av våra anslag som det är hög tid att söka nu.

Trevlig läsning!

Direkt till bläddringsbar version.