KSLA Verksamhet och Inriktning 2017–2020


Mer information
Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete.

I tryck har denna skrift ISBN-nr 978-91-86573-95-9.