UNIK Utmaning 2016 – KSLAT nr 3-2017


Mer information

En casetävling om konceptet Nordisk mat

Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.

Den 11–13 november 2016 hölls den andra upplagan av KSLA:s casetävling UNIK Utmaning. Tävlingen lockade 16 engagerade unga deltagare. Uppdraget var att utveckla ett attraktivt koncept för den mat som odlas, produceras och konsumeras i Norden. Konceptet skulle i första hand rikta sig till konsumenter, men kunde omfatta aktiviteter i andra delar av produktionskedjan. Här är de fem lagens olika lösningsförslag.

Du som hämtar och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.