KSLAT nr 11 2005, Grön bioteknik för framtidens odling

I Plants for the Future presenterar EU-kommissionen och den europeiska bioteknikindustrin visionerna för den gröna sektorn fram till 2025. Vad innebär programmet för det svenska samhället - politiskt, vetenskapligt och industriellt - var frågan för seminariet Plants for the Future, a joint European Task Force på KSLA den 12 oktober 2005.


I Plants for the Future presenterar EU-kommissionen och den europeiska bioteknikindustrin visionerna för den gröna sektorn fram till 2025. Vad innebär programmet för det svenska samhället - politiskt, vetenskapligt och industriellt - var frågan för seminariet Plants for the Future, a joint European Task Force på KSLA den 12 oktober 2005.