KSLA-Nytt_4-2017

Julnumret 2017. Tandem Forest Values – Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde. Matens vägar in till staden, stadsodling. Många frågor om skog och klimat, ett seminarium. Arvet efter Hans Rosling, Det skogliga biståndet så här långt. Pris- och belöningstagare och nya ledamöter. Och mycket mer!


Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat – ur innehållet:

  • Tillsammans kring skogens framtida värde. Startskottet för Tandem Forest Values, Sveriges gåva till 100-åriga Finland. Ett seminarium där samarbete över gränserna stod i centrum.
  • Matens vägar in i staden. Lokal mat på lokal marknad är en växande trend som inte främst drivs av jakten på ekonomisk lönsamhet. Stadsodling är ett av uttrycken.
  • Många frågor om skog och klimat. Klimatförändringarna påverkar skogen på många olika sätt men vår kunskap om effekter och behövliga åtgärder är fortfarande bristfällig.
  • Arvet efter Hans Rosling. Hans Rosling gjorde banbrytande insatser i fråga om den viktiga basgrödan kassava i Afrika. Inge Gerremo och Linley Chiwona-Karltun berättar.
  • Det skogliga biståndet så här långt. Vad hände och vad blev det av det? Skogligt bistånd har minskat radikalt. Ett seminarium i oktober sammanfattade vår skogliga biståndshistoria.
  • Dags att studera EU:s biståndsverksamhet. Prof. em. Martin Wierup manar KSLA till större engagemang i internationella biståndsfrågor med fokus jordbruk och därtill hörande områden.
  • Det är svårt att vara alla till lags. Akademibibliotekarien, fil.dr Per Eriksson har läst SLU:s jubileumskrönika. Ett fyrtioårigt universitet som skiljer sig från de övriga.
  • Upplevelsevärden. En möjlighet för skogsägare? Det är svårt att kapitalisera på upplevelsevärden. Därför prioriterar skogsägaren i allmänhet virkesproduktion. Ett samtal om nya möjligheter.

Och mer.

Du som hämtar här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.