KSLA-Nytt_1-2018

2018 års första nummer: En grönare stad är en skönare stad. Certifiering som drivkraft för hållbarhet. Äganderätt. Älgförvaltning. Glöm inte jordbruket i Afrika. Cirkulär bioekonomi. Och mer!


Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Ur innehållet:

  • En grönare stad är en skönare stad. Peter Sylwan reflekterar över landet i staden, hållbarheten och de stora sammanhangen efter seminariet Global Urban Sustainability and Justice.
  • Certifiering som drivkraft för hållbarhet. Möjligheten att använda certifieringssystemen som styrmedel för hållbarhet inom de gröna näringarna diskuterades vid ett seminarium i november.
  • Äganderätt på agendan. De heta äganderättsfrågorna hanteras i ett KSLA-projekt som ska öka kunskapen om äganderätt och dess betydelse för samhället.
  • Älgförvaltningen måste bli ett gemensamt ansvar. Överenskommelsen ”Handslaget” ska hjälpa skogsbruket och jägareförbundet att ta älgstammen till riksdagens målnivå.
  • Men det afrikanska jordbruket då? Världens ledare bortser från att jordbruket fortfarande är grunden för utvecklingen i Afrika, menar Inge Gerremo.
  • Cirkulär bioekonomi för resurseffektivitet och mervärden. Matsvinn är ett stort resursproblem som kan hanteras bl. a. genom att ta tillvara sidoströmmar i livsmedelsproduktionen. Ett seminarium.
  • Från Forskning alt Utbildning till Forskning&Utbildning. Om hur lantbrukshögskolan gått från att vara utbildningsinstitut till att bli ett modernt forskningsuniversitet. Per Eriksson har läst Per Lundins bok.
  • Akademiens 206:e högtidsammankomst. Sammankomsten hade temat Landsbygd och utveckling. Priser och belöningar, nya ledamöter, högtidstal, glitter och glamour.
  • Högtidstalet 2018. Högtidstalare vid årets högtidssammankomst var f statsministern Göran Persson. Rubriken på hans tal var Landsbygdens tid är nu.
  • Nya KSLA-Wallenbergsprofessorer. Professor Scott Creel, USA, och professor Tobias Kuemmerle, Tyskland, är KSLA:s Wallenbergprofessorer nummer 5 och 6.

  Och mer. 

  Du som hämtar här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.