KSLA-Nytt-4-2018

Pop up-restaurang • Inspirationsföreläsningar • Skogens rödlista 2050 • Agenda 2030 och skogen • Fortsatt matinspirerad studieresa i Foodvalley... och mer!


 • Pop up-restaurangen Från Brus till Sus

  Juryns favoritkoncept vid årets Caseutmaning tog skogen till staden för att i rofylld miljö öka stadsmänniskans förståelse för skogens nytta.

 • 3 inspirationsföreläsningar

  Casedeltagarna fick inspiration av en internationell skogsskötselexpert, en specialist på strategisk utveckling och en kommunikationsstrateg.

 • Skogens rödlista 2050

  Rödlistans längd är inget mått på skogens biologiska mångfald. Det stod snart klart för alla som deltog i akademiens novembersammankomst.

 • Agenda 2030 och skogen

  Ett seminarium om hur Sverige kan bidra globalt genom sin politik och hur svenska skogsföretag kan bidra till och dra nytta av Agenda 2030.

 • Studieresan i Nederländerna fortsätter

  Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja besökte Foodvalley, ett food tech-centrum i Gelderland-provinsen. Fler rapporter.

Och mer – trevlig läsning!

Du som hämtar här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.