KSLA-Nytt_1-2019

Fakta och värderingar. Vad styr politiken för de gröna näringarna? • Skoglig kompetensförsörjning • Markanvändningen, maten, klimatet och miljön • Framtidens teknik • Småorten och landsbygdens utveckling • Skogen brinner! Igen! • Och mer!


Ur innehållet:

 • Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

  Hur fungerar samspelet mellan fakta och värderingar egentligen och hur kan forskningen bäst bidra till en hållbar politik och kunskapsbaserade beslut?

 • Visst minns du din favoritlärare i grundskolan?

  En diskussion om hur den skogliga kompetensförsörjningen ska utformas för att säkerställa Sveriges tätposition bland skogsnationer även i framtiden.

 • Maten, klimatet och miljön. Allt hänger ihop

  Frågan om tryggad livsmedelsförsörjning har blivit alltmer geopolitiskt relevant. Om markanvändningen i vårt jordbruk.

 • Framtidens teknik i jord och skog

  Nya tekniska system byggs in i jord- och skogsbruk – det handlar om snabb utveckling men också om omvandlande krafter inom de gröna näringarna.

 • Småorten och landsbygdens utveckling

  Samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv. Utmaningar och möjligheter och hur planerar man för en hållbar framtid också i glesbygd?

 • Skogen brinner! Igen!

  Många stora skogsbränder har drabbat Sverige på sistone. Kan vi vänta oss fler liknande krissituationer och vad kräver de av samhälle och skogsbruk?

Och mer – trevlig läsning!

Till bläddringsbar pdf →

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Du som hämtar här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019 som en högupplöst pdf  (ca 17 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.