SOLMED nr 73a En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af R.R. Broocman Vol 1

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Två volymer.


En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets förra hälft

samt

Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare

Volym 1 och 2

Broocmans hushållsbok i två volymer är den mest omfattande av denna typ av litteratur i Sverige. Den innehåller allt man behövde veta för att driva en större gård, plus mycket om jakt, fiske, gruvdrift, human- och veterinärmedicin och kokkonst.

Förutom originaltexten från 1700-talet, innehåller bokverket även flera nyskrivna artiklar av forskare som berättar om Reinerus Reineri Broocman (1677–1738) och hans tid. Förutom att vara kyrkoherde i Norrköping var han även godsägare, förläggare och krögare. Det diversifierade naturbruket han ägnade sig åt var hans försäkring för framtiden.

Redaktör: Håkan Tunón.

Förord: Stig Strömholm.

Övriga som bidragit med artiklar: Raimo Raag, Helena Backman, Bo Eriksson, Linnea Bring Larsson, Christina Fjellström, David Dunér och Kerstin De Verdier.

Volymerna säljs endast tillsammans, sammanlagt pris för bägge: 700 kr + frakt.