KSLA-Nytt_1-2020

Skogen och Agenda 2030 • Viltförvaltningsexkursion i Sörmland och Östergötland • Hållbar markanvändning – en avgörande faktor för klimatet • Att komma överens om vad ett ord betyder • hur svårt kan det vara? • KSLA och klimatet • A. W. Bergstens pris • Kommitté med fokus på skador i skogen • Och mer!


Ur innehållet:

Skogen och Agenda 2030

Samspelet mellan de olika globala hållbarhetsmålen är komplext, även i skogslandskap. Kan miljöanalys hjälpa till? Ett seminarium.

Viltförvaltningsexkursion i Sörmland och Östergötland

KSLA:s viltförvaltningskommitté besökte flera vilttäta platser i jakten på goda processer och metoder för att hantera mål- och intressekonflikter.

Hållbar markanvändning – en avgörande faktor för klimatet

I höstas presenterades IPCC:s specialrapport om marken och klimatet vid ett KSLA-seminarium.

Att komma överens om vad ett ord betyder

– hur svårt kan det vara? Svårare än förväntat! Det konstaterades vid ett seminarium om skogliga begrepp och definitioner.

KSLA och klimatet

KSLA har alltid arbetat med klimatfrågor, men kanske inte på ett akademiövergripande sätt. Nu samlas akademien under ett tema: Klimat.

A. W. Bergstens pris

A. W. Bergstenpriset är ett av akademiens finaste och delas ut till person som väckt intresse för jordbruk. Men vem var A. W. Bergsten?

Kommitté med fokus på skador i skogen

Skogsskador har blivit heta på senare år, bl a med anledning av stormar och bränder. En ny KSLA-kommitté ser på skadornas dynamik och betydelse.

Och mer – trevlig läsning!

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam) →

Du som hämtar här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 1-2020 som en högupplöst pdf  (ca 13 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.