Det gröna kunskapssamhället


Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition av nedanstående organisationer med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som bas.

 

 • Energimyndigheten
 • Formas
 • Glesbygdsverket
 • Gröna näringens riksorganisation
 • Hushållningssällskapen
 • Institutet för jordbruks- och miljöteknik
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lantmännen Food R&D
 • Livsmedelsekonomiska Institutet
 • Livsmedelsföretagen
 • Livsmedelsverket
 • LRF Skogsägarna
 • Mistra
 • SkogForsk
 • Skogssällskapet
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt
 • Stiftelsen Svensk Hästforskning
 • SP Trätek
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Världsnaturfonden

 Text: Peter Sylwan i samarbete med de berörda organisationerna.

Till sammanfattningen.