100-årsregister till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 1813–1912


Mer information

Kungl. Landtbruksakademiens publikationer 1813–1912.

Pdf:n inleds med en systematisk innehållsförteckning till 100-årsregistret.