Sven Holmströms arkiv nu i Riksarkivet


Mer information

Artikel av Lars-Olof Welander om jordbruksexperten Sven Holmström och dennes arkiv.

Jordbruksexperten och utredaren Sven Holmström har i två omgångar, åren 2000 och 2003 överlämnat sitt arkiv som gåva till Riksarkivet.