Generalregister for nordisk jordbrugsforskning 1919–1942

NJF:s tidskrift 1919–1942.


Mer information

Generalregister till Nordiska jordbruksforskares förenings (NJF) tidskrift 1919–1942. Registret är ämnesordnat och sorterat på författare/upphovsman inom ämnesrubriken.