Inriktningsplan 2009-2012


Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2009–2012 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete.