Svenska konungar som jägare och jagtvårdare


Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus, publicerad i Svenska jägareförbundets tidskrift 1908–1909.

Texten behandlar de tre svenska kungarna Gustaf Vasa, Karl IX samt Gustaf II Adolf som jägare och deras inflytande på jaktvård.

Texten är uppdelad i tre avsnitt och föregås av en kort biografi om författaren.