En titt in i Landtbruksakademiens nya museum


Mer information

I denna artikel från Stockholms Dagblad, tisdagen den 26 juni 1906, beskrivs i detalj Lantbruksakademins nya museibyggnad vid Experimentalfältet i Stockholm. Okänd skribent.