KSLA-Nytt_3-4-2012

Enda numret under detta halvår och det sista för året. Vi önskar God Jul och Gott Nytt År!


Bertebos – om hållbar djurhållning, Myggor och sjukdomar, Skogsproduktion, markvittring, försurnings och skogsvattnens status, Framtiden är rebellist, Behövs modern bioteknik i hållbart jordbruk?, Experiment under bar himmel, Nya "gröna" produkter, Intervju med Börje Steenberg f. 1912, Allemansrätten – är den i fara?, Möjligt ställa egna krav på maten även i offentlig upphandling, Vi kan spara mycket energi, SLU skriver sin historia...