Förteckning över litteratur om antikens Grekland och Rom i KSLA:s bibliotek

Litteratur om antikens Grekland och Rom i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förteckningen innefattar litteratur om jordbruk, livsmedel, skogsbruk, trädgård, lantmäteri m.m. Litteratur inköpt från och med 2011 kan endast sökas i LIBRIS (http://libris.kb.se/).

KSLA:s bibliotek har en omfattande samling av litteratur om agrara förhållanden under antiken. År 2009 utgavs för första gången på svenska Lucius Junius Moderatus Columellas Tolv böcker om lantbruk i akademiens serie Skogs- och Lantbrukshistoriska Meddelanden (SOLMED). Förutom originaltexten var utgåvan kompletterad med tolv artiklar som sätter Columellas text i sitt historiska sammanhang.

När denna förteckning upprättades pågick utgivningen av Cato och Varros texter om lantbruk, med kompletterande artiklar.