Bref från Fröken Maria Lindström

Bref från Fröken Maria Lindström (1871–1940)


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Brev skrivet av Maria Lindström, hushållsföreståndinna och förlovad med A. W. Bergsten (akademiens stordonator och donator av fjällegendomen Enaforsholm). Texten beskriver vardagslivet en sommar på Enaforsholm 1921, och är skickat till [tillägnat] hennes grannar på Waldermarsudde i Stockholm. Brevet omfattar 11 utskrivna A4-sidor.


Mottagare av brevet är familjen Rådberg, då bosatt på Valdemarsudde på Djurgården. Familjen bestod av verkmästaren vid elfirman Luth & Rosén i Stockholm Teodor Rådberg, 1876–1945, hans hustru Beda, f. Haag, 1872–1940, och deras son Teodor, 1900–1991. Brevskriverskan Maria Lindström och var sannolikt en granne på Valdemarsudde. Brevet omhändertog jag i boet efter den i mars i år avlidne Teodor Rådberg d. y.

Advokat Gunnar Atmer
Danderyd, 23.07.1991


Om Enaforsholm och Bergsten: se vidare Vid fjällets fot. Donatorn A. W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård, KSLA 2012 (SOLMED nr 60 – saknas ännu som pdf).