Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet – tavla


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En beskrivning av tavlan som föreställer akademiens Experimentalfält på norra Djurgården.

Tavlan är målad av Sif Roempke 1928 och återfanns vid en magasinsröjning hos institutionen för entomologi i Ultuna – som själv har ett exemplar – i december 1996. Efter renovering och inramning är den numera placerad i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens fastighet, i trapphuset mellan bottenvåningen och källarplanet.