De kungliga akademierna


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

De 10 svenska kungliga akademierna har  en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje akademi för sig. Broschyren har tillkommit på initiativ av Musikaliska akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist och är gjord i samarbete mellan de 10 akademierna. Den finns att tillgå på akademiernas kanslier. Förordet har skrivits av förre Riksmarskalken, professor Svante Lindqvist.

Utdrag ur förordet:

Akademierna har sin betydelse i en tid som vår; dessa icke vinstdrivande, från staten oberoende institutioner vilka kan slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. De har högsta möjliga trovärdighet inom sina respektive ansvarsområden – utan hänsyn till politiska kastvindar. Ja, de står för kvalitetssäkring av forskning och högre utbildning. Detta är extra viktigt i en tid som vår då ogräs som pseudovetenskap och ”fake news” spirar i rabatterna.