De Moro Alba – om mullbär

Avhandlingen är skannad från originalet och på latin. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Dissertatio Gradualis de Moro Alba

Gradualdissertation om det vita mullbärsträdet som med tillstånd av den frejdade filosofiska fakulteten och kunglig ordinarie professor i naturalhistoria, direktör för det Skånska plantageverket, riddare av den kungliga Vasaorden, medlem av den Kungliga svenska Vetenskapsakademien, etc., i år dekan för den filosofiska fakulteten, författaren och respondenten Johan Henric Engelhart från Göteborg framlägger för offentlig granskning den 17 december 1777, vanlig tid och plats.

Carl Gustaf Berlings kungliga akademiska tryckeri, Lund.

  • Avhandling på latin, Lunds universitet, 1777
  • Lidbeck, Erik Gustaf, 1724–1803 (preses)
  • Engelhart, Johan Henric, 1759–1832 (respondent)
  • Berling, Carl Gustav (tryckare)

Avhandlingen är skannad från originalet och på latin. Den finns översatt i Drömmen om svenskt silke, SOLMED nr 72. Där finns också en längre artikel, Vetenskapsmännen och silket – visioner och verklighet, av Jakob Christensson, ledamot av akademiens dåvarande nämnd för de areella näringarnas historia. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson.