Drei Kinderspiele mit Pflanzen in ihrer geographischen Verbreitung

Särtryck ur Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning (Journal of Scandinavian Folklore), vol. 29–30, 1973–1974, s 73–82, Kungl. Gustav Adolfs Akademien.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur inledningen:

Die Wechselbeziehungen zwischen Kindern und Pflanzen, wie sie in den Spielen mit Blumen, Blättern, Früchten usw. zum Ausdruck kommen, sind nicht nur für die Pädagogen und Psychologen von beträchtlichem Interesse, sondern enthalten sehr viel folkloristiches, ethnologisches und philologisches Material. Genauere Untersuchungen dieser Spiele können wichtige kulturgeschichtliche Daten aufdecken, die ihrerseits zu Anhaltspunkten for komparative Studien anderer Disziplinen werden.

Vagn J Brøndegaard

 

Tre barnlekar med växter i deras geografiska omgivning

Samverkan mellan barn och växter, som uttrycks i lekar med blommor, löv, frukt, etc., är inte bara av stort intresse för lärare och psykologer, utan innehåller också mycket folkloriskt, etnologiskt och filologiskt material. Närmare granskning av dessa lekar kan avslöja viktiga kulturella och historiska data, som i sin tur blir ledtrådar för jämförande studier i andra discipliner.