Enaforsholms fjällträdgård Växtförteckning 2012


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Växtförteckningen tar upp de taxa (arter, sorter och andra taxonomiska ni­våer) som förekommer eller tros förekomma i Enaforsholms fjällträdgård. Den senaste uppdateringen är gjord i juni 2012. (Kommer från trycket vecka 27).

Författare: Marie Janäng och Kalle Magnér.

Trädgårdsmästarnas tankar finns också på deras blogg: http://enaforsholm.blogspot.se.