Koll på kolet – nyckel till klimatnytta och ökad bördighet – Aktuellt från KSLA nr 4-2023

Markkol och klimatnytta: Minska utsläpp och öka inlagring.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

– Sedan människan började bruka marken för åkerbruk och bete har vi släppt ut 133 miljarder ton kol till atmosfären, sade Keith Paustian, gästprofessor vid SLU, i sitt inledningsanförande vid KSLA-seminariet Koll på kolet, om markkol och klimatnytta, den 10 maj.

Keith Paustian är professor i mark- och växtvetenskap vid Colorado State University i Fort Collins, USA, och specialiserad på utveckling av modeller och åtgärder för ökad kolinlagring i åkermark.

Till skillnad från utsläppen av fossilt kol har förlusterna från åkermarken pågått under 12 000 år och följer befolkningsökningen, men de har avtagit i takt med att brytning av ny jordbruksmark minskat.

– Även om utsläppen från åkermark idag är betydligt mind-re räcker det inte att komma ner till noll för att bromsa klimatförändringarna. Vi måste skapa kolsänkor och binda in kol för att nå netto noll, och det kan vi göra på två sätt: minska förluster från marken och öka kolinlagring, sade Keith Paustian.

Seminariet kan ses här: https://www.ksla.se/aktivitet/koll-pa-kolet-nyckel-till-klimatnytta-och-okad-bordighet/