Konung Karl IXs förtjänster om Sveriges hortikultur


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Sveriges Pomologiska förenings årsskrift 1909.

Texten behandlar konung Karl IX och hans inflytande på Sveriges hortikultur under senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet.

Texten föregås av en kort biografi om författaren.