KSLA Nytt 1-2016


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Räddaren i nöden, mot det hållbara samhället genom biobaserad ekonomi. Laxen i Östersjön går mot bättre tider genom strikta förvaltningsåtgärder. Fåglarna trivs i ”nya” skogen, skogslagstiftningen har förbättrat skogens mångfald. IT-revolution i skogen, laserskanning har gett ”data åt alla”. ”Den ljusnande framtid är vår” – god arbetsmarknad för skogsakademiker, men för få söker utbildningarna. Skogsbruket och artskyddsförordningen i teori och praktik. Klimateffekter med biobränsle, mindre koldioxid i atmosfären är vägen att gå. Remisser, utlysningar, kalendarium. Och mera!

Trevlig läsning!

Du som laddar ner här till höger, sparar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

OBS! Fel i version 1, nu ny version

Det smög sig in ett förargligt fel i fotosyntesformeln på sidan 5 i den ursprungliga versionen. Felet är rättat i den pdf som nu ligger här till höger.
Den bläddringsbara versionen har därmed också fått en ny länk, vilket innebär att den länk som skickats ut tidigare inte längre stämmer.