Idéer för hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2022

KSLA:s caseutmaning 2022 syftade till att utveckla hållbara affärsidéer för företagare som verkar i skärgårdsmiljö.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Fokus var att arbeta med frågeställningar som ”Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar?” och ”Vilka resurser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar?”

Skärgården präglas av en kulturhistoria med fungerade självhushållning, entreprenörer och mångsysslare. Skärgårdens befolkning är en vital resurs för lokal utveckling, men idag minskar den fasta befolkningen på öarna. Det är dessutom få lokala näringsverksamheter som nyttjar områdets naturresurser i form av fisk, alger, vilt eller jordbruksprodukter.