KSLA Nytt 4-2013


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

… Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram – i princip. Exkursion i Bergslagen – för god matkvalitet måste alla sinnen stimuleras, inte bara smaken. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat – om mångfald och miljö. Våra nya ledamöter och pristagare – och vår förste KSLA Wallenberg-professor! När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. Föreställningen För miljön i tiden – en resa som manar till reflektion. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…