KSLA Nytt 1-2013


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering önskas. Svensk skogshistoria i nytt ljus. Karl XIV Johan föddes för 250 år sedan. Vår 200:e högtidssammankomst. Rennäring som samhällsresurs. Ny kommitté. Export av skoglig kompetens. Ett boksläpp…