KSLA Nytt 1-2018


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

En grönare stad är en skönare stad.
Peter Sylwan reflekterar över landet i staden, hållbarheten och de stora sammanhangen efter seminariet Global Urban Sustainability and Justice.

Certifiering som drivkraft för hållbarhet.
Möjligheten att använda certifieringssystemen som styrmedel för hållbarhet inom de gröna näringarna diskuterades vid ett seminarium i november.

Äganderätt på agendan.
De heta äganderättsfrågorna hanteras i ett KSLA-projekt som ska öka kunskapen om äganderätt och dess betydelse för samhället.

Älgförvaltningen måste bli ett gemensamt ansvar.
Överenskommelsen ”Handslaget” ska hjälpa skogsbruket och jägareförbundet att ta älgstammen till riksdagens målnivå.

Men det afrikanska jordbruket då?
Världens ledare bortser från att jordbruket fortfarande är grunden för utvecklingen i Afrika, menar Inge Gerremo.

Cirkulär bioekonomi för resurseffektivitet och mervärden.
Matsvinn är ett stort resursproblem som kan hanteras bl. a. genom att ta tillvara sidoströmmar i livsmedelsproduktionen. Ett seminarium.

Från Forskning alt Utbildning till Forskning & Utbildning.
Om hur lantbrukshögskolan gått från att vara utbildningsinstitut till att bli ett modernt forskningsuniversitet. Per Eriksson har läst Per Lundins bok.

Akademiens 206:e högtidsammankomst.
Sammankomsten hade temat Landsbygd och utveckling. Priser och belöningar, nya ledamöter, högtidstal, glitter och glamour.

Högtidstalet 2018.
Högtidstalare vid årets högtidssammankomst var f statsministern Göran Persson. Rubriken på hans tal var Landsbygdens tid är nu.

Nya KSLA-Wallenbergsprofessorer.
Professor Scott Creel, USA, och professor Tobias Kuemmerle, Tyskland, är KSLA:s Wallenbergprofessorer nummer 5 och 6.

Och mer.

Du som hämtar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: Vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.