KSLA Nytt 1-2022

Årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Från vision till regelbok: EU:s skogsstrategi för 2030
I EU ligger ansvaret för skogspolitiken på varje enskilt medlemsland enligt EU:s grundlag. Men det är något som EU-kommissionen vill rucka på genom sin skogsstrategi.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt
Ett seminarium med syfte att belysa den stora betydelse som svensk mjölkproduktion har, bland annat mot bakgrund av att Sverige är det enda land i EU där produktionen sjunker.

Pulken och tranorna – det goda exemplet
Stora växtätande fåglar, som svanar, gäss och tranor, kan orsaka stora skador på jordbruksgrödor. Vid sjön Pulken i Skåne har man löst problemet. Rapport från en kommittéexkursion.

Fytoremediering kan lösa viktiga miljöproblem
Mark, vatten och luft kan saneras med hjälp av växter. Det går även att anrika värdefulla mineralämnen och fytoremediering kan bidra till att återvinna vissa material. Ett seminarium.

Från Columella till fytoremediering
En slingrig berättelse om bland annat Salix purpurea och Carl von Linné. Åke Bruce kåserar.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna. Akademien kan inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.