KSLA Nytt 1-2008


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Aktuella skrifter från KSLA, Göran Persson om framtidens energisystem, Marie-Louise gör Rent hus!, Reflektioner från en Kinaresa, Forskningspolitiska kommittén , ”Svenskt” skogsbruk kan svälja koldioxidutsläppen, Finsk modell blir svensk – kanske!, Ny videoanläggning i plenisalen., Ledamotsrummet har öppnat!, Barksätter: renovering och vårexkursion., Enaforsholm: Ripjakt, Enaforsholm: Kurser och aktiviteter.