KSLA Nytt 1-2009


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Aktuella skrifter från KSLA, Märkesåret 1809, Högtidssammankomsten 2009, Priser och belöningar 2009, Säkrare livsmedel med ny myndighetsstruktur?, Matkommittén – håller grytan kokande, Viltkött öppnar dörren till ”det nya matlandet Sverige”, Sekreteraren har ordet & Remisser, Aktuell ledamot – internationellt pris till Jan Philipsson, Kunglig medalj till Per Wramner, Abraham Niclas Edelcrantz – en gång till, Nytt från ANH – rapport från ett boksläpp, Enaforsholm – rapport den 1 mars och våra kurser, Kalendarium