KSLA Nytt 3-2017


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Hur vet vi att vi vet? Om hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen och dess förändring. Exkursion: Att lösa klimatproblem på ett hållbart sätt. Mer av allt i skogen – är det möjligt? Skogsskötselns första stapplande steg – ny bok. Laserskanning, en lägesrapport. Så traktoriserades Sverige. Enaforsholmskursen 2017 i bilder. Träffa KSLA:s nya VD Eva Pettersson. Remisser, publikationer, kalendarium och mera! Trevlig läsning!

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.