KSLA Nytt 4-2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

  • Tillsammans kring skogens framtida värde. Startskottet för Tandem Forest Values, Sveriges gåva till 100-åriga Finland. Ett seminarium där samarbete över gränserna stod i centrum.
  • Matens vägar in i staden. Lokal mat på lokal marknad är en växande trend som inte främst drivs av jakten på ekonomisk lönsamhet. Stadsodling är ett av uttrycken.
  • Många frågor om skog och klimat. Klimatförändringarna påverkar skogen på många olika sätt men vår kunskap om effekter och behövliga åtgärder är fortfarande bristfällig.
  • Arvet efter Hans Rosling. Hans Rosling gjorde banbrytande insatser i fråga om den viktiga basgrödan kassava i Afrika. Inge Gerremo och Linley Chiwona-Karltun berättar.
  • Det skogliga biståndet så här långt. Vad hände och vad blev det av det? Skogligt bistånd har minskat radikalt. Ett seminarium i oktober sammanfattade vår skogliga biståndshistoria.
  • Dags att studera EU:s biståndsverksamhet. Prof. em. Martin Wierup manar KSLA till större engagemang i internationella biståndsfrågor med fokus jordbruk och därtill hörande områden.
  • Det är svårt att vara alla till lags. Akademibibliotekarien, fil.dr Per Eriksson har läst SLU:s jubileumskrönika. Ett fyrtioårigt universitet som skiljer sig från de övriga.
  • Upplevelsevärden. En möjlighet för skogsägare? Det är svårt att kapitalisera på upplevelsevärden. Därför prioriterar skogsägaren i allmänhet virkesproduktion. Ett samtal om nya möjligheter.

Och mer.

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.