Verksamhetsberättelse 2015 – KSLAT nr 1-2016


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Akademisekreteraren har ordet

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar • Barksätter och Enaforsholm

Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2011–2015 • Fördelning av utdelade medel 2015

I tryckt version har denna skrift ISBN-nr .