Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur kan data berätta historien om din produkt?

Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer gruppernas bidrag.

Den 25–27 oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. Arrangemanget lockade nio engagerade unga deltagare.

I KSLA:s caseutmaning 2019 – Hur kan data berätta historien om din produkt? – var uppdraget att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Här är de tre gruppernas olika lösningsförslag.

Text: Tre deltagande grupper i KSLA Caseutmaning 2019.

KSLAT 1-2020 som pdf.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam) →

Denna skrift publiceras endast i digital form.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.