Kon, människan och världen – KSLAT nr 1-2023

Kon, människan och världen – från urtid till nutid


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Att kor behövs och att mjölk och nötkött bidrar till en god kosthållning är nog en allmän uppfattning. Men vi i den industrialiserade världen kan behöva se över de mest extrema produktionsformerna.

I denna skrift presenteras utvecklingen av kons roll i samhället med början på 1800-talet och fram till idag. Syftet med arbetet är att allsidigt belysa nötkreaturens mångfacetterade roll både som livsmedelsförsörjare, miljövårdare och samhällsbyggare men även att ta upp dagens problematik med storskalig djurhållning samt klimatbelastning och negativ miljöpåverkan.

Hur framtidens livsmedelsproduktion, som på ett globalt plan tar hänsyn till både klimatpåverkan, ökat behov av livsmedel och foder, socioekonomiska situationer i fattiga länder, djurvälfärd och låg antibiotikaförbrukning ska se ut, är en stor utmaning. Kanske är det så att samhället behöver acceptera en viss klimatpåverkan från nötkreatur.

En av artiklarna har översatts till danska och publicerats i danska Maskinbladet/Bovi. Artikeln är dessvärre låst på webbplatsen, men det finns en pdf av den.